Næringsveien 6 – Vagle Næringspark

Nye kombinasjonsbygg med moderne verksted-, lager- og kontorareal

Vagle Næringspark er allerede blitt et populært valg for bedrifter med omfattende logistikk og behov for mye plass. Hele planområdet utgjør ca. 500 mål, og første utbyggingsfase er allerede ferdigstilt.

I området har vi en ledig industritomt på ca. 25 mål hvor vi kan reise et nytt kombinasjonsbygg på inntil 20 000 m2

Det er også mulig å dele opp tomten slik at den passer et anlegg på 10 mål tomt og 4 000 m2 bygg. Eiendommen forvaltes og eies av K2-RELOG INDUSTRIEIENDOM.

Flere andre spennende aktører har eller er i ferd med å etablere seg i Vagle Næringspark:

  • Rema 1000 Distribusjon
  • Posten / Bring
  • Canrig Robotic Technologies
  • IKM C6 Technology
  • Fishency Innovation
  • Rettedal Bilkontroll
  • YX Truck
  • Lagerseksjoner
  • Westgass Hydrogen
  • Volvo Maskin Service

Informasjon

Adresse:
Næringsveien 6, 4323 Sandnes

Sted:
Vagle Næringspark

Tomteareal:
24 595 m2

Byggningsareal:
4 000 – 20 000 m2

Type:
Kombinasjonsbygg

Energiattest:
Energiklasse A

Ledig:
8 000 – 20 000 m2

Prosjektansvarlig:
Eirik Houge

+47 477 07 707
eh@k2-stavanger.no